BRCGS - BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials

 

Het begrip kwaliteit is voor ducaju niet zomaar een woord. Het is een echte prioriteit waardoor wij u verpakkingen kunnen leveren die beantwoorden aan de hoogste eisen.

 

Wij kunnen met gepaste fierheid meedelen dat wij al een aantal jaren het BRCGS-certificaat voor verpakkingsmaterialen behalen op onze sites in Erpe-Mere en Meulebeke. Hierdoor tonen wij aan dat onze voedselveiligheids- en kwaliteitsbeheerssystemen tegemoetkomen aan de allerstrengste normen. Voldoen aan de BRCGS norm is niet verplicht, wij leggen de lat graag voor onszelf zo hoog mogelijk. Het certificaat is zowel voor ducaju als voor onze klanten een belangrijk label en een grote meerwaarde.

 

 

Wat is BRC(GS)?

Het British Retail Consortium (BRC) en het Institute of Packaging ontwikkelden samen technische standaarden om detailhandelaars en voedselfabrikanten te laten voldoen aan de wettelijke voorschriften op vlak van kwaliteit en voedselveiligheid. Ze vragen via deze standaarden een hoger niveau van voedselproductie dan wettelijk vereist.

 

De BRC Global Standard for Packaging Materials werd ingevoerd voor producenten van verpakkingsmateriaal. Het doel? De kwaliteit en voedselveiligheid van verpakkingen te garanderen.

 

Deze norm is specifiek gericht op producenten van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. Eens een productiebedrijf is gecertificeerd, zijn de juiste systemen en controles geïmplementeerd om te kunnen garanderen dat de verpakkingen geschikt zijn en veilig zijn voor zowel food- als non- foodproducten.

 

Sinds de BRC norm in 2001 gepubliceerd werd, kreeg hij een breed draagvlak en werd hij toegepast bij grote detailhandelaars, fabrikanten en verpakkingsbedrijven over de hele wereld.

 

In augustus 2019 is de BRC Global Standard voor verpakkingsmaterialen versie 6 gepubliceerd.

 

Waarop controleert de BRCGS-auditor een bedrijf?

De werking van het bedrijf wordt grondig onder de loep genomen. Niet enkel via documentatie, maar zeer gedetailleerd op de werkvloer. Organisaties die  een BRCGS- certificaat willen behalen, worden elk jaar opnieuw aan een strenge audit onderworpen. Een certificaat is dus slechts één jaar geldig. De perfecte garantie dat een bedrijf continu volgens de meest strenge normen aan de slag is.

 

De norm bestaat uit 6 hoofdstukken. In elk van deze hoofdstukken wordt bijzonder gedetailleerd ingegaan op alle aspecten van het proces:

 

 1. Betrokkenheid van het hoger management
  Wil elk kwaliteitsmanagementsysteem voor verpakkingen effectief zijn, dan is het essentieel dat het management volledig op de hoogte is van de vereisten en zich inzet voor de implementatie.
 2. Gevaren- en risicobeheersysteem
  De basis voor het programma is een effectieve gevaren- en risicoanalyse gebaseerd op de principes van het internationaal erkende Codex Alimentarius- systeem en omvat gevarenanalyse en kritische controlepunten (HACCP).
 3. Productveiligheid en kwaliteitsmanagement
  Bevat vereisten voor het technisch beheer van productkwaliteit en hygiënepraktijken, voortbouwend op de principes van ISO 9000. Dit omvat vereisten voor productspecificaties, monitoring van leveranciers, traceerbaarheid en het beheer van incidenten en terugroepacties.
 4. Locatienormen
  Schept verwachtingen voor de productieomgeving, inclusief de indeling en het onderhoud van de gebouwen en apparatuur, schoonmaak, ongediertebestrijding en afvalbeheer. Dit omvat een specifieke sectie over het beheer van vreemde voorwerpen en chemische controles.
 5. Product- en procescontrole
  De eisen in de productontwerp- en ontwikkelingsfase, inclusief kwaliteitsborging, procesbeheersing en productinspectie en testen.
 6. Personeel
  De normen die nodig zijn voor opleiding van personeel, beschermende kledij en persoonlijke hygiëne.

Waarom kiest u voor een BRCGS gecertificeerde leverancier?

BRCGS- gecertificeerde bedrijven bieden een sterkere garantie op het vlak van traceerbaarheid, voedselveiligheid en kwaliteit. Van bedrijven met een BRCGS- certificaat weet u dat ze deze onderwerpen serieus nemen en dat dit goed geregeld is binnen het bedrijf. U weet het dus 100% zeker: kiezen voor een leverancier met een BRCGS-certificaat is kiezen voor kwaliteit en veiligheid voor uzelf en uw consumenten.

 

Onze grondstoffen

Alle grondstoffen die we aankopen, voldoen aan de hoogste eisen inzake voedselveiligheid en zijn in regel met de geldende EU-wetgevingen. We controleren dit nauwgezet, zowel op onze eigen sites als bij onze toeleveringsbedrijven en leveranciers.

 

Karton

Alle kartonsoorten die wij gebruiken voor de voedingsindustrie moeten voldoen aan de EG 1935/2004-verordening. (*1) Deze verordening bepaalt dat er geen schadelijke stoffen mogen overgaan van het karton naar de levensmiddelen. ducaju kiest de juiste kartonsoort voor de verpakking van iedere soort voedsel, met de nodige onderbouwde certificaten van de respectievelijke leveranciers.

 

Inkten

Alle inkten die ducaju gebruikt, voldoen aan de EG 1935/2004-verordening (*1), het GMP 2023/2006 (*2) en de REACH-norm (*3). Deze inkten zijn geur- en migratiearm en de enige inkten op de markt die geschikt zijn voor het bedrukken van primaire verpakkingen. We gebruiken enkel deze soorten inkten in al onze producties zodat er geen enkel gevaar is voor contaminatie door andere niet- voedingsgeschikte inkten. Al onze inkten, zowel de quadrikleuren als al onze pantonekleuren en de metaalinkten zilver en goud, zijn ook mineraalolievrij, deze bevatten dus geen MOSH en ook geen MOAH. Onze inkten voldoen ook aan de Swiss Ordinance 817.023.21 (*5). Al onze inktleveranciers zijn bovendien lid van Eupia (Europese organisatie van de drukinktindustrie) en voldoen aan alle nodige criteria.

 

Lakken

Voor ons drukwerk gebruiken we enkel voedselveilige dispersielakken die voldoen aan de EG 1935/2004-verordening (*1). Deze dispersielakken hebben een lage geur- en smaakoverdracht en bestaan uit ecologisch onschadelijke, watergebaseerde coatings, die geen schadelijke phtalaten of zware metalen bevatten en ITX- en benzophenon-vrij zijn. Dispersielakken zijn geschikt voor zowel primaire als secundaire verpakkingen. Daarnaast hebben we ook dispersielakken die geschikt zijn om in rechtstreeks contact te komen met voedingswaren. Onze lakken voldoen bovendien ook allemaal aan de Swiss Ordinance 817.023.21 (*5).

 

Supergloss of UV-lakken

Supergloss is een perfect alternatief voor UV, met quasi hetzelfde aantal glanspunten, bovendien voedselveilig en bijgevolg geschikt voor zowel primaire als secundaire verpakkingen! Supergloss is een uniek procedé ontwikkeld bij ducaju. Als u toch UV- glanslak wenst, dan kunnen wij deze ook op een veilige manier garanderen omdat we enkel laagmigratie UV- lakken gebruiken. Een goede droging garandeert een voedselveilige verpakking, en dus wordt het nodige aantal lampuren nauwgezet gecontroleerd. Wij adviseren ook om UV- lakken enkel voor secundaire verpakkingen te gebruiken.

 

Lijmen

De lijmen die we gebruiken, bevatten geen schadelijke weekmakers en zijn geschikt voor indirect contact met voedingsmiddelen. We gebruiken deze lijmen dan ook voor het verlijmen van vouwdozen voor droge, vette en vochtige levensmiddelen. Al deze lijmen voldoen aan de EG 1935/2004 norm (*1).

 

Vensterfolie

De vensterfolie die we gebruiken, voldoet aan de Europese kunststofrichtlijn 10/2011/EU (*4) en aan de EG 1935/2004 norm (*1) en mag in direct contact komen met voedingsmiddelen. Ook de lijmen die we gebruiken op de venstermachine voldoen aan de EG 1935/2004 norm (*1).

 

*1// EG 1935/2004-verordening: Het beginsel dat ten grondslag ligt aan deze verordening, is dat alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks met levensmiddelen in contact te komen, geen schadelijke bestanddelen afgeven in hoeveelheden die voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren, of die tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen, dan wel een aantasting van de organoleptische eigenschappen ervan kunnen leiden.

 

*2// GMP 2023/2006: verordening (EG) nr. 2023/2006 van de commissie van 22 december 2006 betreffende goede productiemethodes voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (GMP = Good Manufacturing Practice).

 

*3// REACH: REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam ‘REACH' betekent Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De regelgeving (verordening nr. 1907/2006) hierover dateert van 18 december 2006, en is vanaf 1 juni 2007 van kracht geworden.

 

*4// 10/2011/EU: de richtlijn voor kunststoffen die in direct contact komen met levensmiddelen. In deze wetgeving zijn ook specifieke migratielimieten opgenomen voor gevaarlijke stoffen.

 

*5// SWISS ORDINANCE: Swiss Ordinance 817.023.21: De Zwitserse federale regering heeft onlangs de wetgeving van 23 november 2005 aangepast, deze aangepaste wet is van kracht sinds april 2010. Ze is van toepassing op materialen die in contact komen met voeding (of inkten en lakken die worden gedrukt op verpakkingen voor levensmiddelen). De Swiss Ordinance bevat veel zaken die specifiek op inkten van toepassing zijn, Art 26g en bijlage 6 bevatten een positieve lijst van grondstoffen, enkel deze grondstoffen zijn toegelaten in drukinkten om aan de Zwitserse wetgeving te kunnen voldoen. Ondanks het feit dat deze wetgeving niet van toepassing is in de Europese Unie wordt het toch meer en meer een standaardeis van de voedingsindustrie om hieraan te voldoen. Het is ook mogelijk dat de EU deze Swiss Ordinance geheel of gedeeltelijk zal overnemen in haar eigen wetgeving.

 

Garantie

Voedselveilig produceren is niet alleen een absolute noodzaak voor het welzijn van mens en dier, maar ook omwille van economische redenen. Een ‘recall of terugroepactie' kan rampzalige gevolgen hebben voor uw bedrijf. ducaju geeft u niet alleen de garantie dat uw product ‘voedselveilig' bij uw klanten aankomt, maar geeft u ook de zekerheid dat elk uitgeschreven certificaat onderbouwd is door kennis en het gebruik van de juiste grondstoffen

 

Wenst u verder meer informatie over de BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, kwaliteit en voedsleveiligheid?
Neem dan gerust contact op met onze afdeling QHSE.

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van DUCAJU gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten